Bladder EpiCheck test

Bladder EpiCheck test

Bladder EpiCheckOptimizira klinično odločanje

Bladder Epicheck test na osnovi 15-ih biomarkerjev v urinu lahko odkrije ponovitev raka mehurja in optimizira klinično odločanje. Cilj nedavnega razvoja medicinske diagnostike je znatno zmanjšati število in pogostost invazivnih posegov (cistoskopij) ter tako razbremeniti tako bolnika kot zdravnika.

Spremljanja raka mehurja (NMIBC) s pomočjo Bladder EpiCheck testa lahko zmanjša število potrebnih cistoskopij.

Bladder EpiCheckPreprost vzorec urina zadostuje za razkritje vitalnih informacij

Zaradi visoke pogostosti ponovitev je nadzor mišično neinvazivnega raka mehurja (NMIBC) ključnega pomena. Trenutne smernice priporočajo cistoskopijo in citologijo, čeprav pogrešita veliko tumorjev z visokim tveganjem (karcinome in situ) in redni invazivni posegi predstavljajo veliko breme za bolnika.
Število cistoskopij se lahko zanesljivo zmanjša s pomočjo urinskega testa Bladder EpiCheck®.
Preprost vzorec urina zadostuje za razkritje vitalnih informacij o ponovitvi NMIBC. Bladder EpiCheck® biomarkerski test se odlično dopolnjuje s cistoskopijo in lahko varno zmanjša njihovo številčnost v dolgotrajnem spremljanju raka mehurja.

Bladder EpiCheckBladder Epicheck, izključitveni biomarkeski test urina

  • z visoko stopnjo zaupanja izključi ponovitev tumorja mehurja
  • zazna, namesto invazivne cistoskopije, tumorske označevalce v vzorcu urina
  • vas pomiri, da v primeru negativnega rezultata ni bil spregledan noben visokorizičen tumor na mehurju
  • poskrbi, da bodo možnosti za pozitiven rezultat testa majhne, če v mehurju ni prisotnega  tumorja.
Bladder EpiCheckRezultati multicentrične evropske študije

Rezultati multicentrične evropske študije, ki so jo izvedli v vodilnih evropskih uroloških centrih na Nizozemskem, v Nemčiji, Španiji in Izraelu, v kateri so primerjali EpiCheck z cistoskopijo, citologijo in patologijo za dokazovanje recidiva ne-mišično invazivnega raka mehurja.

NVP (brez Ta - Low Grade)
Občutljivost testa (brez Ta - Low Grade)
Specifičnost

Bladder Epicheck® biomarkerski test raka mehurja (NIMBC) izpolnjuje vsa zahtevana merila za visoko tvegan NMIBC. To je zelo občutljiv in specifičen test, ki lahko zagotovi, da negativni (ugodni) rezultat testa izključi tumorje z visokim tveganjem z 99-odstotno gotovostjo [1].

Bladder EpiCheckPostopek testiranja
  • test je potrebno opraviti vsaj 3 tedne pred planirano cistoskopjo.
  • za testiranje je potrebno oddati urin v urološki ambulanti.
  • rezultate testa morate posredovati lečečemu urologu, ki bo presodil glede potrebe o kontrolni cistoskopiji.
  • na test se naročite v naši ambulanti
Bladder EpiCheckReference

1. Witjes JA, Morote J, Cornel EB, et al. Eur Urol Oncol 2018;1:307-13.

2. Lozano F, Morote J, Leibovitch I, et al. Poster 709 presented at EAU 2019.

12. oktobra, 2020 Aktualno