Obvezne objave

Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP)
58. člen (obvezne objave)

Vsak izvajalec zdravstvenih storitev ima na vidnem mestu v čakalnici na primarni ravni in v specialistični ambulantni dejavnosti oziroma ob vhodu na oddelek ali običajnem oglasnem mestu bolnišnice objavljeno:

osebno ime pristojne osebe, njeno telefonsko številko in delovno mesto, kjer se prva zahteva lahko vloži ustno,

podatke o načinu vložitve prve zahteve in času sprejema prve zahteve pri izvajalcu zdravstvenih storitev,

osebno ime, naslov, elektronski naslov, telefonsko številko in podatke o uradnih urah najbližjega zastopnika ter obvestilo o možnosti zastopanja ali druge pomoči s strani zastopnika.

Uradni list RS, št. 15/2008 z dne 11. 2. 2008: 58. člen ZPacP

LJUBLJANA

Duša Hlade Zore

prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana,

Zaloška 29

1000 Ljubljana

Tel. številka: 01/ 542 32 85

E-pošta: dusa.zore(at)zzv-lj.si

Uradne ure:

Ponedeljek od 8:00 do 15:00

Torek od 8:00 do 13:00

Mojca Mahkota

prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana,

Zaloška 29

1000 Ljubljana

Tel. številka: 01/ 542 32 85

E-pošta: mojca.mahkota(at)zzv-lj.si

 Uradne ure:

Torek od 13:00 do 19:00

Sreda od 8:30 do 14:30

  

Melina Omrzel Petek

prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana,

enota Zasavje

Novi dom 11

1430 Hrastnik 

Tel. številka: 03/ 56 46 471

E-pošta: melina.omrzel.petek(at)zzv-lj.si

Uradne ure:

Ponedeljek od 14:00 do 20:00

Torek in sreda od 17:00 do 20:00


Pristojna oseba za sprejem in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic v  Urološki ambulanti, Ažbetova 4, 1000 Ljubljana, je direktor mag. Marko Lovšin dr.med. Njegova telefonska številka je: 041-976-000, e-naslov: info@urologija.si
Prvo zahtevo lahko vložite ustno ali pisno vsak delovni dan ambulante, v prostorih ordinacije : Ažbetova 4, 1000 Ljubljana.

Obvezne objave