SelectMDx – diagnostika raka prostate

SelectMDx – diagnostika raka prostate

SelectMDxInovativna, ne invazivna diagnostična metoda

SelectMDxNeinvazivni urinski biomarkerski test

Neinvaziven biomarkerski urinski test SelectMDx je del najnovejših standardov diagnostike raka prostate. S preprostim urinskim testom lahko z izjemno gotovostjo ugotovimo ali bolnik potrebuje biopsijo prostate ali le rutinsko spremljanje pri svojem urologu.

Ponavadi pri moških s povišanim serumskim markerjem PSA in abnormalnim digitorektalnim pregledom opravimo biopsijo prostate, da bi potrdili oz. izključili raka prostate. PSA namreč ni tumorski marker – kaže le na bolezensko stanje prostate, lahko tudi na raka prostate.

Ob biopsiji večina bolnikov s povišano ravnijo PSA ne bo imelo raka prostate. Za mnoge se izkaže, da je niso potrebovali. Ker rezultat prve biopsije ni vedno zanesljiv, je vseeno možno, da je rak prisoten. Med postopkom biopsije namreč lahko ne zajamemo rakavega tkiva. Poleg tega je biopsija invazivna metoda, ki je za mnoge neprijetna ter jo pogosto spremljajo zapleti.

Z novim biomarkerskim urinskim testom SelectMDx lahko sedaj varno selekcioniramo bolnike na tiste, ki potrebujejo biopsijo in nadaljno diagnostiko , ter na tiste, ki je ne potrebujejo in lahko varno nadaljujejo z rednimi pregledi pri svojem urologu. Test je tako v veliko pomoč urologu in bolniku pri odločanju o nadaljni diagnostiki raka prostate.

Kar 50 odstotkom bolnikom, ki opravijo SelectMDx test ni potrebno opraviti biopsije.

SelectMDxVaren, učinkovit in zanesljiv

S SelectMDx testom na podlagi prisotnosti biomarkerjev raka prostate v urinu ter drugih dejavnikov tveganja izračunamo trenutno bolnikovo tveganje za prisotnost raka prostate ter tveganje, da je ta rak visokorizičen.

Zanesljivost je zelo visoka in presega tako biopsijo prostate kot magnetno resonanco.  SelectMDx pravilno napove negativen rezultat kar v 98-ih odstotkih primerov. Bolnik z negativnim rezultatom lahko varno izpusti biopsijo prostate in nadaljuje z rednimi pregledi.

Test je zaradi visoke zanesljivosti in klinične uporabnosti že vključen v diagnostične smernice raka prostate Evropskega združenja urologov (European Aassociation of Urology, EAU).

SelectMDxPostopek

Urolog bo opravil digitorektalni pregled (otip prostate skozi zadnje črevo) z masažo prostate po katerem boste enostavno oddali vzorec urina. Vzorec bomo nato dostavili v laboratorij proizvajalca MDx Health BV na Nizozemskem, ki bo opravil analizo.

Rezultati analize bodo znani v 7-ih dneh po prispetju vzorca v laboratorij. Predstavil vam jih bo urolog pri katerem ste oddali vzorec urina. Na test se lahko naročite v naši ambulanti.

*DRP (digitorektalni pregled – otip prostate skozi zadnje črevo)
**CaP (karcinom prostate – rak prostate)

Neinvazivni urinski test, SelectMDx meri ekspresijo dveh mRNK s karcinomom prostate povezanih biomarkerjev (HOXC6 in DLX1). 1,3  Rezultati testa so podani na osnovi kombinacije biomarkerjev z rizičnimi faktorji bolnika in svetujejo: 

  • kakšno korist bo imel bolnik od biopsije prostate in zgodnje detekcije bolezni, ali pa
  • naj se bolnik izogne biopsiji prostate in naj samo spremlja PSA 
SelectMDxOpozorila in pogoji za pregled

OPOZORILO!
V kolikor jemljete katera od naslednjih zdravil, ki vsebujejo blokator-5-alfa reduktaze:

Prostide, Finpros, Hyplafin, Avodart, Dutasterid STADA, Dutasterid TEVA, Dortilla, Lestedon, Amdut, Careza, Combodart, Dutamyz, Dutrex Combo, Dutasterid Accord, Dutasterid Accordpharma, Dutasterid Lek, Testadart, Dutrex, Miktaduo, Miktan Combi, Tamlos Combo

testa ne morete opraviti, dokler ne mine vsaj tri mesece od prenehanja jemanja zdravila.

 

Preiskave, ki jih morate imeti opravljene za izvedbo SelectMDx testa: 

  • UZ ocena velikosti prostate (ne starejša od treh mesecev)
  • PSA (ne starejši od enega meseca)

Reference:

1. Van Neste L, et al. (2016) Detection of High-grade Prostate Cancer Using a Urinary Molecular Biomarker-Based Risk Score. Eur Urol, Nov; 70(5): 740-748.

2. Govers TM, et al. (2018) Cost-Effectiveness of Urinary Biomarker Panel in Prostate Cancer Risk Assessment. J Urol. doi: 10.1016/j.juro.2018.07.034

3. Haese, A, et al. (2019) Multicenter Optimization and Validation of a 2-Gene mRNA Urine Test for Detection of Clinically Significant Prostate Cancer Prior to Initial Prostate Biopsy. J Uro. doi: 10.1097/JU.0000000000000293

19. februarja, 2019 Aktualno, Prostata, Rak , ,