O Nas old

Ime_z_doo.jpgizvenbolnišnična specialistična dejavnost

Ažbetova 4, SI-1000 Ljubljana, Slovenija


direktor:
mag. Marko Lovšin dr.med.
       specialist urolog

logo_1

httpss://www.urologija.sii
info@urologija.si

vprašanja urologu:
urolog@urologija.si


cropped-Ime_z_doo.jpg

Podjetje  je registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani:
Št.reg.vložka: 1/45063/00

Višina osnovnega kapitala: 8.781,47 EUR
ID št. za DDV: SI96935308

Matična št.: 2234050
TRR pri Banki Domžale d.d. št.: 02309-0255976560


Pusti komentar