RAK PROSTATE

RAK PROSTATE

Rak prostateEpidemiologija

Rak prostate je tako po svetu kot v Sloveniji, po pojavnosti na drugem mestu med raki pri moških. To je bolezen starejše populacije in narašča s starostjo. Redko ga odkrijemo pred 45. letom starosti. Pri 50 letih ima raka na prostati 9,5%, pri 65 letih pa 13% moških. V svetu se pričakuje do leta 2007 1,6 miljona bolnikov z rakom prostate, kar pomeni letni prirast za 3,8%. Pri ameriških črncih je daleč največ raka prostate na svetu, zelo redek pa je pri afriških črncih. Vzrok je lahko v manjši serumski koncentraciji testosterona in prehrambenih navadah.


 NAVRH

Rak prostateVzroki za nastanek

Vzroki za nastanek raka prostate še vedno niso poznani. Glavni dejavniki tveganja so starost, rasa in dednost. Dednost je pomembna, saj ima pri kar 21% bolnikov raka prostate že eden od svojcev. Dvakrat večja verjetnost za razvoj raka prostate je v družinah s to boleznijo v prvi generaciji in kar devetkrat večja pri tistih, ki so imeli to bolezen v prejšnjih dveh generacijah Možni dejavniki so še hormonski status, spolna aktivnost, vpliv okolja in prehrana. Več ga je odkritega pri moških, ki jejo rdeče meso, kot pri vegetariancih.


 NA VRH

Rak prostatePostavljanje diagnoze

Zgodnje odkrivanje raka prostate je zelo pomembno, saj je ozdravljiv le v začetnem stadiju. Pri tem nam pri diagnostiki te bolezni pomaga kar nekaj preiskav:

 • določevanje serumskega prostatičnega specifičnega antigena (PSA)
 • otip prostate skozi zadnje črevo oz. digitorektalni pregled (DRP)
 • MR spektroskopija prostata
 • PSMA PET Ct
 • SelectMDx test
 • transrektalni ultrazvok in biopsija  prostate (TRUZ)

Z uvedbo PSA se je zgodnja diagnostika raka prostate močno spremenila. Z uporabo tega testa odkrijemo vedno več raka prostate v zgodnjem stadiju, ko je bolezen še omejena na prostato. Priporočeno je enkrat letno merjenje PSA pri moških, starejših od 50 let, in opustitev merjenja pri moških, starejših od 75 let. številni dejavniki vplivajo na povišanje PSA tudi benigno povečanje prostate. Zato povišan PSA še ni znak raka prostate!

Digitorektalni pregled (DRP): je še vedno temeljna preiskava pri odkrivanju raka prostate. Z njo ocenjujemo velikost, omejenost, simetrijo, občutljivost, čvrstost in sumljive spremembe v strukturi tkiva. če bi se zanašali samo na to metodo, bi lahko prišlo do velikih diagnostičnih napak, posebno pri netipnih oblikah raka. DRP je zelo subjektivna metoda.

Transrektalni ultrazvok (TRUZ):je preiskava  pri kateri si z ultrazvokom ogledamo prostato s pomočjo sonde, ki jo vstavimo v zadnje črevo. Ta nam tudi omogoči odvzem biopsijskih vzorcev iz točno določenih delov prostate, ki jh potem pošljemo na histološki pregled. Število vzorcev je odvisno od velikosti prostate. Preiskava običajno ni boleča in jo izvajamo brez narkoze. Potrebna pa je zaščita z antibiotikom večer pred preiskavo in včasih še po preiskavi. Komplikacije ob tej preiskavi so minimalne.

Magnetna spektroskopija prostate (MR): je neinvazivna in zelo natančna metoda za odkrivanje za raka sumljivih področij v prostati (PIRADS 4 ali PRADS 5). Pomembna je za usmerjanje preiskovalca pri biopsiji prostate, v katerem pdročju naj bo bolj pozoren pri jemanju vzorcev tkiva prostate.

PSMA PET CT: je diagnostična preiskava za ugotavljanje razširjenosti bolezni v bezgavkah ali oddaljenih organih. Slika pokaže kopičenje radioizotopa v lokalnih ali oddaljenih metastazah.

SelectMDX test: lahko sedaj varno selekcioniramo bolnike na tiste, ki potrebujejo biopsijo in nadaljno diagnostiko , ter na tiste, ki je ne potrebujejo in lahko varno nadaljujejo z rednimi pregledi pri svojem urologu. Test je tako v veliko pomoč urologu in bolniku pri odločanju o nadaljni diagnostiki raka prostate.


 NA VRH

Rak prostateZdravljenje

Pri zdravljenju raka prostate, ko je ta še omejen na prostato, imamo več možnosti:

 • opazovanje in spremljanje PSA
 • zdravljenje z zdravili
 • obsevanje
  • zunanje
  • notranje
 • operacija
  • klasična
  • laparoskopska
  • robotska

Številni dejavniki vplivajo na odločitev o načinu zdravljenja. Pogosto se odločimo za radikalno odstranitev prostate (radikalna prostatektomija), ki ima za posledico impotenco v visokem odstotku in uhajanje vode različne stopnje. “Nerv sparing” robotsko asistirana prostektomija je najmodernejša in ima najmanj posledic po operaciji.


 NA VRH

Rak prostatePreventiva

Pomeni preprečiti nastanek bolezni ali pa podaljšati čas, ko bi do bolezni prišlo. Pri težjih boleznih, kot so rak prostate, ima zagotovo velik pomen, saj je odkritje raka prostate v zgodnjem stadiju edina pot k ozdravitvi. Priporočeno je, da moški po 50. letu starosti enkrat letno opravijo preventivni pregled prostate. Pri moških, kjer je bil rak prostate v družini, je smiselna preventiva že pred 50. letu starosti.

Ne odlašajte. Pojdite na preventivni pregled, ko nimate še nobenih težav!

Rak prostate


 NA VRH

19. julija, 2013 Druge urološke bolezni, Prostata, Rak